Интересен

Определение на киселинния анхидрид в химията

Определение на киселинния анхидрид в химията

Киселият анхидрид е неметален оксид, който реагира с вода, образувайки киселинен разтвор.

В органичната химия киселинният анхидрид е функционална група, състояща се от две ацилни групи, съединени заедно от кислороден атом.

Киселинният анхидрид също се отнася до съединения, съдържащи функционалната група на киселинния анхидрид.

Киселинните анхидриди са наречени от киселините, които са ги създали. "Киселинната" част от името се заменя с "анхидрид." Например, киселият анхидрид, образуван от оцетна киселина, би бил оцетен анхидрид.

Източници

  • IUPAC, Компендиум по химическа терминология, 2-ро изд. („Златната книга“) (2006).
  • Nelson, D. L .; Кокс, М. М. (2000). Ленингер, Принципи на биохимията, 3-то изд. Заслужава издателство: Ню Йорк. ISBN 1-57259-153-6.
  • Panico R., Powell W.H., Richer J.C., eds. (1993). „Препоръка R-5.7.7“. Ръководство за номенклатурата на органичните съединения по IUPAC, IUPAC / Blackwell Science. с. 123-25. ISBN 0-632-03488-2.