Интересен

Определение и примери за хроматография

Определение и примери за хроматография

Хроматографията е група от лабораторни техники, използвани за разделяне на компонентите на сместа чрез преминаване на сместа през неподвижна фаза. Обикновено пробата се суспендира в течна или газова фаза и се отделя или идентифицира въз основа на това как протича през или около течна или твърда фаза.

Видове хроматография

Двете широки категории хроматография са течна хроматография (LC) и газова хроматография (GC). Високоефективната течна хроматография (HPLC), хроматография за изключване на размера и суперкритична течна хроматография са някои видове течна хроматография. Примерите за други видове хроматография включват йонообмен, смола и хартиена хроматография.

Използване на хроматографията

Хроматографията се използва главно за отделяне на компоненти на сместа, така че те да могат да бъдат идентифицирани или събрани. Тя може да бъде полезна диагностична техника или част от схема за пречистване.