Интересен

Масиви по математика

Масиви по математика

В математиката масивът се отнася до набор от числа или обекти, които ще следват определен модел. Масивът е подредена подредба (често в редове, колони или матрица), която най-често се използва като визуален инструмент за демонстриране на умножение и деление.

Има много ежедневни примери за масиви, които помагат за разбирането на полезността на тези инструменти за бърз анализ на данни и просто умножение или разделяне на големи групи обекти. Помислете за кутия шоколадови бонбони или щайга с портокали, които имат подреждане от 12 по 8 и 8 надолу, а не да се брои всеки един, човек може да умножи 12 х 8, за да определи кутиите, всяка от които съдържа 96 шоколада или портокала.

Примери като тези помагат за разбирането на младите ученици как умножаването и делението работят на практическо ниво, поради което масивите са най-полезни, когато учат младите учащи се да умножават и делят дялове от реални предмети като плодове или бонбони. Тези визуални инструменти позволяват на учениците да разберат как наблюдаването на моделите на „бързо добавяне“ може да им помогне да преброят по-големи количества от тези елементи или да разделят по-големи количества предмети еднакво между своите връстници.

Описване на масиви в умножение

Когато използват масиви за обяснение на умножението, учителите често се отнасят към масивите, като коефициентите се умножават. Например масив от 36 ябълки, подредени в шест колони от шест реда ябълки, ще бъде описан като масив от 6 до 6.

Тези масиви помагат на учениците, главно в трети до пети клас, да разберат процеса на изчисление, като разделят факторите на осезаеми парчета и описват концепцията, че умножението разчита на такива модели, за да помогне за бързото добавяне на големи суми многократно.

Например в шест по шест масива учениците могат да разберат, че ако всяка колона представлява група от шест ябълки и има шест реда от тези групи, те ще имат общо 36 ябълки, което бързо може да бъде определено не поотделно преброяване на ябълките или чрез добавяне на 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6, но просто умножаване на броя на елементите във всяка група на броя на групите, представени в масива.

Описване на масиви в дивизия

При разделянето масивите могат да се използват и като удобен инструмент за визуално описание на това как големи групи обекти могат да бъдат разделени по равно на по-малки групи. Използвайки горния пример за 36 ябълки, учителите могат да помолят учениците да разделят голямата сума на групи с еднакъв размер, за да образуват масив като ръководство за разделянето на ябълките.

Ако бъде помолен да раздели ябълките по равно между 12 ученици, например, класът ще създаде масив 12 на 3, което показва, че всеки ученик ще получи три ябълки, ако 36-те са разделени по равно между 12-те индивида. И обратно, ако учениците бяха помолени да разделят ябълките между трима души, те биха произвели масив 3 на 12, което демонстрира коммутативното свойство на умножение, че редът на факторите на умножение не влияе върху продукта от умножаването на тези фактори.

Разбирането на тази основна концепция за взаимодействието между умножението и делението ще помогне на студентите да формират фундаментално разбиране за математиката като цяло, което позволява по-бързи и сложни изчисления, тъй като те продължават в алгебрата и по-късно прилаганата математика в геометрията и статистиката.

Гледай видеото: 3. Двумерни масиви (Юли 2020).