Интересен

Определение на база и надстройка

Определение на база и надстройка

Основата и надстройката са две свързани теоретични концепции, разработени от Карл Маркс, един от основателите на социологията. База се отнася до производствените сили или материалите и ресурсите, които генерират благата, от които се нуждае обществото. Суперструктурата описва всички останали аспекти на обществото.

Томас Лонес / Гети Имидж

Връзката между надстройката и основата

Надстройката на обществото включва културата, идеологията, нормите и идентичностите, които хората обитават. В допълнение, тя се отнася до социалните институции, политическата структура и управленския апарат на държавата или обществото. Маркс твърди, че надстройката расте от основата и отразява интересите на управляващата класа. Като такава, надстройката оправдава как функционира базата и защитава силата на елита.

Нито основата, нито надстройката са естествени или статични. И двете са социални творения или натрупване на постоянно развиващи се социални взаимодействия между хората.

В „Германската идеология“, написана с Фридрих Енгелс, Маркс предложи критика на теорията на Хегел за това как функционира обществото. Въз основа на принципите на идеализма Хегел твърди, че идеологията определя социалния живот, че мислите на хората оформят света около тях. Имайки предвид историческите промени, които са претърпели, особено преминаването от феодално към капиталистическо производство, теорията на Хегел не удовлетворява Маркс.

Разбиране на историята чрез материализма

Карл Маркс смята, че преминаването към капиталистически начин на производство има значително влияние върху социалната структура. Той твърди, че тя преконфигурира надстройката по драстични начини и вместо това е създал „материалистичен“ начин за разбиране на историята. Известна като „исторически материализъм“, тази идея гласи, че това, което произвеждаме, за да живеем, определя всичко останало в обществото. Изграждайки тази концепция, Маркс създаде нов начин на мислене за връзката между мисълта и живата реалност.

Важното е, че Маркс твърди, че това не е неутрална връзка, тъй като много зависи от начина, по който надстройката излиза от основата. Мястото, където живеят норми, ценности, вярвания и идеология, надстройката легитимира основата. Той създава условия, при които производствените отношения изглеждат справедливи и естествени, макар че всъщност те могат да бъдат несправедливи и създадени да се възползват само от управляващата класа

Маркс твърди, че религиозната идеология, която призовава хората да се подчиняват на авторитета и да работят усилено за спасението, е един от начините надстройката да оправдае основата, тъй като генерира приемане на нечии условия. След Маркс философът Антонио Грамши е разгледал ролята, която играе образованието при обучението на хората да служат служебно на определените им роли в работната сила. Както Маркс, Грамши пише за това как държавата или политическият апарат функционира, за да защити интересите на елита. Например федералното правителство спаси частни банки, които се сринаха.

Ранно писане

В ранното си писане Маркс се ангажира с принципите на историческия материализъм и причинно-следствената връзка между основа и надстройка. Въпреки това, тъй като неговата теория ставаше по-сложна, Маркс прекроява връзката между база и надстройка като диалектична, което означава, че всеки влияе върху другия. Следователно, ако основата се промени, това прави и надстройката; се случва и обратното.

Маркс очакваше работната класа в крайна сметка да се разбунтува, защото смяташе, че след като разберат колко експлоатирани са в полза на управляващата класа, те ще решат да променят нещата. Това би довело до значителна промяна в основата. Как се произвеждат стоките и при какви условия биха се изместили.