Интересен

Определение и пример за микролитър

Определение и пример за микролитър

Докато литърът е стандартната метрична единица за обем, той е много прекалено голям, за да се използва в определени лабораторни ситуации. Други общи единици включват милилитър и микролитър.

Определение на микролитър

Микролитърът е единица обем, равна на 1 / 1,000,000th от литър (един милион). Микролитър е един кубичен милиметър.

Символът за микролитър е μl или μL.

1 μL = 10-6 L = 10-3 мл.

Алтернативен правопис: микролитър

в множествено число: микролитри, микролитри

Микролитърът е малък обем, но измерим в типична лаборатория. Пример за използването на микролитерни обеми може да бъде приготвяне на проба за електрофореза, при изолиране на ДНК или по време на химическо пречистване. Микролитрите се измерват и разпределят с помощта на микропипети.

Пример: „Моята проба имаше обем 256 µL.“