Интересен

Какво е абсолютната стойност в математиката?

Какво е абсолютната стойност в математиката?

Абсолютната стойност винаги е положително число, с изключение на нула, тъй като нулата не е нито положителна, нито отрицателна. Абсолютната стойност се отнася до разстоянието на число от нула, независимо от посоката. Разстоянието е винаги положително, тъй като абсолютната стойност на число не може да бъде отрицателна. Използвайте този термин за обозначаване на разстоянието на точка или число от началото (нула) на числовия ред.

Примери

Символът за показване на абсолютната стойност е две вертикални линии: | -5 | = 5. Това означава, че абсолютната стойност на "-5" е "5", защото "-5" е на пет единици от нулата. Казано по друг начин:

| 5 | показва, че абсолютната стойност на 5 е 5.
| -5 | показва, че абсолютната стойност на -5 е 5

Примерни проблеми

Намерете абсолютната стойност за следния проблем.

| 3x | = 9

За да разрешите този проблем, разделете всяка страна на "3", като се получи:

x = 3

Абсолютната стойност на "3" е или "-3", или "3", защото числото "3" или "-3" е три интервала от нула. И така, отговорът е:

(3, −3) 

Или опитайте следния проблем.

| -3 ^ | = 9

За да намерите отговора, разделете всяка страна с "3", за да изолирате променливата "r", давайки:

| -R | = 3

Както при предишния проблем, "r" може да бъде или "3", или "-3", защото три са три интервала или единици от нула. И така, отговорът е:

(−3, 3)