Интересен

Определение на солта в химията

Определение на солта в химията

Думата сол има различни значения в общата употреба и в химията. Ако помолите някой да предаде солта на вечеря, това се отнася за трапезна сол, която е натриев хлорид или NaCl. В химията натриевият хлорид е пример за вид сол. Солта е йонно съединение, получено при взаимодействие на киселина с основа или възниква като естествен минерал. С други думи, солта се получава чрез реакция на неутрализация.

Примери

Солта е йонно съединение, в което катионът е метал, а анионът е неметал или група неметали.

Конкретни примери включват натриев хлорид (NaCl), калиев хлорид (KCl) и меден сулфат (CuSO)4). Други соли са магнезиев сулфат (Epsom соли), амониев дихлорат и натриев бикарбонат (сода за хляб).