Съвети

Уравнение на Хендерсън-Хаселбалх и пример

Уравнение на Хендерсън-Хаселбалх и пример

Можете да изчислите рН на буферен разтвор или концентрацията на киселина и основа, като използвате уравнението на Хендерсън-Хаселбалч. Ето поглед към уравнението Хендерсън-Хаселбалч и работещ пример, който обяснява как да приложим уравнението.

Уравнение на Хендерсън-Хаселбалч

Уравнението на Хендерсън-Хаселбалх се отнася до рН, рКа и моларна концентрация (концентрация в единици моли на литър):

аpH = pK + log (A-/ Ха)

А- = моларна концентрация на конюгирана основа

HA = моларна концентрация на недисоциирана слаба киселина (M)

Уравнението може да бъде пренаписано, за да се реши за pOH:

pOH = pKб + лог (HB+/ Б)

полупансион+ = моларна концентрация на конюгатната основа (M)

B = моларна концентрация на слаба основа (M)

Пример проблем Прилагане на уравнението на Хендерсън-Хаселбалч

Изчислява се рН на буферен разтвор, направен от 0,20 М НС2Н3О2 и 0,50 МС2Н3О2- който има постоянна дисоциация на киселина за НС2Н3О2 от 1,8 х 10-5.

Решете този проблем, като включите стойностите в уравнението на Хендерсън-Хаселбалх за слаба киселина и нейната конюгирана основа.

рН = рКа + лог (A-/ Ха)

рН = рКа + лог (C2Н3О2- / HC2Н3О2)

pH = -log (1.8 x 10-5) + дневник (0,50 M / 0,20 M)

pH = -log (1.8 x 10-5) + лог (2.5)

рН = 4,7 + 0,40

рН = 5,1