Информация

Какво е валентност или валентност?

Какво е валентност или валентност?

Думите валентност и валентност имат две свързани значения в химията.

Валентността описва колко лесно един атом или радикал може да се комбинира с други химически видове. Това се определя въз основа на броя на електроните, които биха се добавяли, губили или споделяли, ако реагират с други атоми.

Валентността се обозначава като се използва положително или отрицателно цяло число, използвано за представяне на тази свързваща способност. Например често срещаните валентности на медта са 1 и 2.

Таблица на елементите валенти

номер елемент валентност
1водород(-1), +1
2хелий0
3литий+1
4берилий+2
5бор-3, +3
6въглероден(+2), +4
7азот-3, -2, -1, (+1), +2, +3, +4, +5
8кислород-2
9флуор-1, (+1)
10неон0
11натрий+1
12магнезий+2
13алуминий+3
14силиций-4, (+2), +4
15фосфор-3, +1, +3, +5
16сяра-2, +2, +4, +6
17хлор-1, +1, (+2), +3, (+4), +5, +7
18аргон0
19калий+1
20калций+2
21скандий+3
22титан+2, +3, +4
23ванадий+2, +3, +4, +5
24хром+2, +3, +6
25манган+2, (+3), +4, (+6), +7
26Желязо+2, +3, (+4), (+6)
27кобалт+2, +3, (+4)
28никел(+1), +2, (+3), (+4)
29мед+1, +2, (+3)
30цинк+2
31галий(+2). +3
32германиум-4, +2, +4
33арсен-3, (+2), +3, +5
34селен-2, (+2), +4, +6
35бром-1, +1, (+3), (+4), +5
36криптон0
37рубидий+1
38стронций+2
39итрий+3
40Цирконий(+2), (+3), +4
41ниобий(+2), +3, (+4), +5
42молибден(+2), +3, (+4), (+5), +6
43технеций+6
44рутений(+2), +3, +4, (+6), (+7), +8
45родий(+2), (+3), +4, (+6)
46паладий+2, +4, (+6)
47сребърен+1, (+2), (+3)
48кадмий(+1), +2
49индий(+1), (+2), +3
50калай+2, +4
51антимон-3, +3, (+4), +5
52телур-2, (+2), +4, +6
53йод-1, +1, (+3), (+4), +5, +7
54ксенон0
55цезий+1
56барий+2
57лантан+3
58серий+3, +4
59празеодим+3
60неодимов+3, +4
61прометий+3
62Samarium(+2), +3
63европий(+2), +3
64Гадолиният+3
65тербий+3, +4
66диспрозий+3
67Holmium+3
68Erbium+3
69Thulium(+2), +3
70итербий(+2), +3
71Лутетиев+3
72хафний+4
73тантал(+3), (+4), +5
74волфрам(+2), (+3), (+4), (+5), +6
75рений(-1), (+1), +2, (+3), +4, (+5), +6, +7
76осмий(+2), +3, +4, +6, +8
77иридий(+1), (+2), +3, +4, +6
78платина(+1), +2, (+3), +4, +6
79злато+1, (+2), +3
80живак+1, +2
81Талий+1, (+2), +3
82Водя+2, +4
83бисмут(-3), (+2), +3, (+4), (+5)
84полоний(-2), +2, +4, (+6)
85астатин?
86радон0
87Франций?
88радий+2
89актиний+3
90торий+4
91протактиний+5
92уран(+2), +3, +4, (+5), +6