Отзиви

Алгебра: Използване на математически символи

Алгебра: Използване на математически символи

Най-просто казано, алгебрата е свързана с намирането на неизвестните или поставянето на променливи от реалния живот в уравнения и след това решаването им. За съжаление, много учебници отиват направо към правилата, процедурите и формулите, забравяйки, че това са решаващите се проблеми в реалния живот и прескачат обяснението на алгебрата в основата си: използването на символи за представяне на променливи и липсващи фактори в уравненията и манипулирането им в такова начин да се стигне до решение.

Алгебрата е клон на математиката, който замества буквите за числа, а алгебраичното уравнение представлява скала, при която това, което се прави от едната страна на скалата, се прави и от другата страна на скалата и числата действат като константи. Алгебрата може да включва реални числа, сложни числа, матрици, вектори и много други форми на математическо представяне.

Полето на алгебрата може да бъде разбито на основни понятия, известни като елементарна алгебра или по-абстрактното изследване на числата и уравненията, известни като абстрактна алгебра, където първата се използва в повечето математика, наука, икономика, медицина и инженерство, докато втората е използвани най-вече само в напредналата математика.

Практическо приложение на елементарна алгебра

Елементарната алгебра се преподава във всички училища в САЩ, започвайки между седми и девети клас и продължавайки добре в гимназията и дори в колежа. Тази тема е широко използвана в много области, включително медицина и счетоводство, но може да се използва и за ежедневно решаване на проблеми, когато става въпрос за неизвестни променливи в математическите уравнения.

Една такава практическа употреба на алгебра би била, ако се опитвате да определите с колко балони сте започнали деня, ако сте продали 37, но все пак са ви останали 13. Алгебраичното уравнение за този проблем би било x - 37 = 13, където броят на балоните, с които сте започнали, е представен с x, неизвестността, която се опитваме да разрешим.

Целта на алгебрата е да откриете неизвестното и за да направите това в този пример, бихте манипулирали мащаба на уравнението, за да изолирате x от едната страна на скалата, като добавите 37 от двете страни, което води до уравнение на x = 50, което означава, че сте започнали деня с 50 балона, ако сте имали 13, след като сте продали 37 от тях.

Защо алгебра има значение

Дори и да не мислите, че ще се нуждаете от алгебра извън осветените зали на средната ви гимназия, управлението на бюджетите, плащането на сметки и дори определянето на разходите за здравеопазване и планирането на бъдещи инвестиции ще изисква основно разбиране на алгебрата.

Наред с развитието на критическото мислене, по-специално на логиката, моделите, решаването на проблеми, дедуктивните и индуктивните разсъждения, разбирането на основните понятия на алгебрата може да помогне на хората да се справят по-добре със сложни проблеми, включващи числа, особено когато влизат на работното място, където са свързани сценариите на реалния живот на неизвестни променливи към разходите и печалбите изискват служителите да използват алгебрични уравнения, за да определят липсващите фактори.

В крайна сметка, колкото повече човек знае за математиката, толкова по-голяма е възможността този човек да успее в инженерната, актюерската, физическата, програмната или друга област, свързана с технологиите, а алгебрата и други по-високи математически норми обикновено се изискват курсове за влизане в повечето колежи и университети.


Гледай видеото: Origins of algebra. Introduction to algebra. Algebra I. Khan Academy (Септември 2021).